Uncategorized

Strømkabel over tomt

En bekjent har en hyttetomt, der strøm må legges over naboeiendom. Jeg mener bestemt at dette har man en lovbestemt rett . Hei strømkabelen til naboen min går over min tomt. Skagerak nett har lagt en strømkabel over Sigmund Markussens tomt.

Nå ligger den i veien for et hus som skal bygges på tomta. Problemstillinger ved grunnerverv til privat strømkabel i offentlig gategrunn: Med utgangspunkt i overskjønn Hafslund Nett as mot . Det er kabelen til fibernettet (tror jeg) og den følger jo der de andre strømkablene går. Vi har mål tomt, og denne kabelen går diagonalt tvers over hele tomta- fra hjørne til motsatt . Dei har rett til å føre fram straum over eigedommen din uavhengig om du er tilknytt den kursen eller ikkje, men samtale der problemstillinga er . For å få en oversikt over eventuelle strømkabler på tomta kan kunden eller dere be om kabelpåvisning. Sak: 16-0Klage vedrørende luftstrekk over eiendom.

Klage vedrørende kostnader for graving av strømkabel/flytting av strømkabel – Lyse Elnett AS. På grunn av råte i veggen kom paret over en kabel som det ikke var opplyst. Avtalen om at kabelen skulle gå over deres tomt er ikke tinglyst. På kommunenivå er det viktig å ha kontakter i de . Spenningssatte deler skal ha tilstrekkelig avstand innbyrdes og til anleggsdeler med jordpotensiale som sikkerhet mot overslag og for å unngå fare ved .

Skal du legge kabelen over et jorde hvor de pløyer hvert år, bør du grave. Når det legges kabler langs veiene og inn til tomter ligger kablene . Den skal være godkjent for kravene hvor en vaier/strømkabel kommer fra en annen stolpe over veien. Tegninger over tomta di skal vise rør og evt kabler som ligger i jorda. Mulig også kommunen har noen bedre oversikt.

NORDSTRAND: – Det er sikkert ikke alle som tenker over at det er mulig, sier. Jeg tror denne stolpen har stått på tomten min siden huset ble bygd en gang på tallet. Bestill gratis kabelpåvisning først – Strømkabler kan være livsfarlige.

Tomtene er byggeklare og det er lagt strømkabel til tomtene. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene . Flott beliggenhet ved foten av ”fjellet ”Stabben” med utsikt over fjord og fjell.