Uncategorized

Substantiv flertall engelsk oppgaver

På engelsk er en ubestemt ertikkel a eller an. Flertall av Regelrette substantiv får endingen s ved endelsen – s eller – es . BufretLignendePå denne siden finner du oppgaver med substantiv.

Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her. Memory med kort der norske og engelske substantiv med samme bøyning skal kombineres;. Du BØR jobbe med en del av disse oppgavene.

Substantiv på engelsk kalles ‘nouns’ (flertall).

Substantivet er et ord som setter navn på ting, personer og ideer. Den bestemte artikkel brukes både i entall og flertall. Som en hovedregel legger en på s for å danne flertall av substantiv. Gå til Substantiver – a) Faste flertallsubstantiver og substantiver med en spesiell betydning knyttet til flertallsformen tar verbal i flertall: clothes (klær), . Den ubestemte artikkel brukes oftere på engelsk enn på norsk og er a foran.

Det finnes også enkelte substantiv som har samme form i entall og flertall, og her . Regelside om entall og flertall av regelrette og uregelrette substantiv. Her er det flere sider med oppgaver etter hverandre. Furnitures – Finn det riktige engelske ordet på møbelet.

Engelsk grammatikk er en oppslagsbok med oppgaver beregnet for. Substantiv som alltid står i flertall får alltid. For å uttrykke flertall bruker vi i for de ordene som er hankjønn, og e for de som er hunkjønn:. Det kan også vere nyttig å jamføre med engelsk some og any.

Arktavlene inneholder gjennomgang av de ulike reglene for hvordan flertallsendinger til substantiv blir på engelsk. Posts about substantiv written by Bente Teigen Gundersen. Oppgave i arbeidsboka spørsmål og svar: Hvor er koppene? Bestemt artikkel entall og flertall (artículo determinado singular y (informasjon på engelsk).

Substantiv som slutter på -er bøyes litt annerledes i flertall. På engelsk alle ord har samme kjønn: a girl, a boy, a chil a book,. Du skal vite hvordan du skriver substantiv i flertall.

Jobbe på data med grammatikk på Stairs 6. Lese selvstendig gjennom grammatikkreglene.