Uncategorized

Test adhd

Selvrapporterings skjema for voksne der ADHD mistenkes. Testen beregner sannsynlighet for å ha ADHD (hyperkinetisk forstyrrelse). Her kan du teste deg selv for ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Vi tilbyr utredning hos dyktige spesialister, sjekk om du har symtomer, ADHD test.

Hvordan utredes og behandles ADHD hos voksne? Det er ikke en spesiell undersøkelse eller test som kan avdekke om man har ADHD. På lenken under finner du en amerikansk ADHD-test.

Den kan ikke brukes til å stille noen diagnose, men kan gi en pekepinn om den som tar . Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is a relatively common, often unrecognized condition. Take the first adult ADHD test that looks at both the strengths and the challenges of ADHD wiring. This online screening test is a symptoms checklist for adult ADD.

This test is meant to be used as a starting point, not as a diagnosis tool. Take this ADHD test to see if your symptoms of impulsivity, distraction, procrastination, and anxiety point toward an ADD diagnosis ADHD symptoms, diagnosis, .