Uncategorized

Tfxp 4×50 al

TFXP Kabel 4x50mmalu TFXP Inntakskabel jordforlagt, til bolig eller industri, anbefalt lagt i 110mm rør med glatt innervegg. TFXP-O 4xmm²A og 4xmm²A leveres i to konstruksjoner, en med fiberrøret liggende innvendig, og en . Tillatt forlagt i jord uten ekstra beskyttelse,og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygningsinstallasjoner.

Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i . Prisenhet: MTR Minste salgsforpakking: MTR = MTR. PEX-isolert jordkabel med Al-leder, dobbeltisolert. Tillat brukt i jord uten eksta beskyttelse i anlegg inntil kV driftsspenning.

Inntakskabel er normalt TFXP Kabel AL X 5 denne kan legges. Hadde vært fint om jeg kan legge TFXP eller PFSP 50mmtil låven. Feilbestilt kabel selges til særdeles gunstig pris. TFXP Kabel 4x50mmalu TFXP Inntakskabel jordforlagt, til bolig eller industri. Installasjons- og jordkabel PFSP 1kV med aluminiumsleder.

Denne kabelen er ikke lagervare, og må bestilles fra vår leverandør. Tillatt forlagt i jord uten ekstra beskyttelse,og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygningsinstal-. Inntakspunkt velges slik at stikkledning går korteste vei til nærmeste punkt på bygning.

Kabel er å anse som standard tilknytning.

EN fører som hovedregel fram en stikkledning til hver eiendom, sikret i hht. Kabelen kan installeres uten- og innendørs, og kan legges i jorden. Tilkobling av umålte anlegg er ikke tillatt fra 01. Tilknytnings-skap med KV/OV/HS og overspenningsvern i henhold til NEK399.

Fra fordelingsskap til luftlinje benyttes TFXP 4xAl eller TFXP 4x2Al. Cu i grøft for etablering av jordingssystem. Høyspenningskabel TSLF-OJ 3x1x1Al fremføres fra eksisterende.

Fremføring av stikkledninger TFXP-O 4xeller TFXP-O 4xAfra. Lavspentkabelanlegg inkluderer: kV Kabel TFXP 4x2AL 58m. PFXP, TFXP,PFSP-TFXP Brukes også som overgangsskjøt . TFXP-O: 4xAl, 4xAl og 4x2Al, kabel med eget rør som er klargjort for fiber.