Uncategorized

Tilbygg hus regler 2015

Fordelen med de nye og utvidete reglene for hva som er unntatt søknadsplikt er. Tilbygg (altså bygg som henger fast i boligen) på maksimalt m. Jeg bygger (skal bygge) ut kun på den ene siden, og dette kobles til huset.

Når tiltrer de nye reglene som sier at en Ikke trenger å sende inn søknad for . Da trår de nye og forenklede reglene i plan- og bygningsloven i kraft. Samtidig måtte jo huset flyttes og endte opp meter fra krangle nabo sin terasse. Informasjon til tiltakshaver og søker – Tilbygg til bolig. Påbygg: er ofte en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate, altså bebygde areal (BYA), endres.

Tilbygg til huset kan være på inntil kvadratmeter. Det jeg lurer på er om jeg kan utvide huset for eksempel med 45mi grunnflate og så mi etg så jeg kan flytte trappen opp. De nye reglene for tilbygg inntil 50Muten ansvarsrett og som. Juli 20trer de nye byggereglene i kraft. NB: Blir det for mange små hus, kan kommunen be deg fjerne noen fordi du bryter med strøkets karakter.

Nye byggeregler vil gjøre det enklere for folk flest å føre opp mindre bygg. Inne i huset kan du gjøre det meste av oppussingsarbeider uten å si fra til myndighetene. Reglene per dags dato er at bygg større enn kvadratmeter må søkes om til kommunen. Slik går du frem hvis du vil bygge tilbygg til huset.

I tillegg må du følge regler som at du ikke kan bygge nærmere enn fire meter fra naboens tomt. Les også: Du kan male huset ditt i hvilken farge du vil. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar.

Tilbygg er en horisontal utvidelse av eksisterende bygning. Søknadsfritaket gjelder for eksempel tilbygg opptil kvadratmeter og. Men regler om høyde, areal og avstand til naboen skal fortsatt gjelde.

Byggesøknader og kommunenes saksbehandling skal innen 2015 . Blant de andre forslagene til forenklinger er at tilbygg på inntil 15. Trikset som kan begrense vannskader i huset. Veilederen viser samtidig hva som gjelder av regler for avstand til nabotomt, avstand til. Dette tilbygget må være fire meter eller mer fra nabogrensen. I deler av Bergen er det flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt.

Tilbygg med areal som er mindre enn m2.