Uncategorized

Transaksjonsmodellen mennesker og miljø utvikler hverandre

Transaksjonsmodellen Transaksjonsmodellen er et av flere perspektiver som kan brukes for å teoretisere og forstå samfunn og kultur. Transaksjonsmodellen : mennesker og miljø utvikler hverandre. Transaksjonsmodellen handler om hvordan mennesker og miljø utvikler hverandre.

Antagelig er de to modellene avhengige av hverandre, og det er ikke alltid . Med andre or arv og miljø eksisterer ikke uavhengig av hverandre. Getz, Kirkengen og Ulvesta 2011), Vi mennesker utvikler oss. Transaksjonsmodellen viser hvordan barnet påvirker og påvirkes av sitt .

Transaksjonsmodellen: Mennesker og miljø utvikler hverandre. Om barns og unges utvikling og opp- vekstmiljø. Transaksjonsmodellen: mennesker og miljø utvikler hverandre.

Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø.

Studenten skal gjennom undervisningen utvikle ferdigheter til å: Reflektere over.