Uncategorized

Treslag hardhet

Mer om dette tema i boken: Tre – naturens vakreste råstoff, utgitt på Landbruksforlaget 199 ISBN. Treslag, Hardhet etter Janka i N, Spaltefasthet i MPa. Hardhet og slitestyrke kan variere i ulike parkettgulv.

Det kan være mange faktorer som spiller inn, men den viktigste faktoren er nok hvilket . Hardhet – Når man velger treslag til bordplater, benker og lignende, spiller hardheten inn. De hardeste treslaga er ask, barlin bøk, einer, lønn, rogn eik, hassel . For eksempel er gran et lett treslag fordi det har lav densitet, mens rogn er.

Betydningen av trykkfasthet kan være litt vrien å skille fra hardhet: . Her kan du se hardheten på de forskjellige treslagene, den såkalte Brinell. Du ser at gran og furu er svært myke treslag og lite egnet som trappemateriale. Hardheten representerer hvor motstandsdyktig treet er mot inntrykk. Det er vel kjent at furu er et relativt mykt treslag. Hardheten til de forsjellige tresortene er som følger fra hardest til mykest.

Treslagene har forskjellig spill og fargetoner og noen treslag er mer. Valnøtt har tilnærmet lik hardhet som lønn. Hardhet blir i materialvitenskapen brukt som et uttrykk for å beskrive hvordan et materiale motstår påvirkning fra ytre mekaniske krefter.