Uncategorized

Trussel kryssord

Se i vår kryssordbok med mange hundre tusen synonymer. Kryssordkongen fant mulige svar til kryssordhintet trussel. Søk blandt mange hint og løsningsforslag på kryssordkongen.

Ordbok engelsk, tsjekkia, tysk, dansk, spansk, fransk, italiensk, russisk, svensk, bulgarsk, hviterussiske, estisk, finsk, gresk, . Trussel på engelsk – oversettelse fra norsk til engelsk. Kryssor sudoku og kakuro finner du nå på Dagbladet Pluss. Nesten halve Norge mener denne mannen utgjør en trussel mot verdensfreden.

Rolf Hansen har lagd over 20kryssord siden 197 men har bare løst to. Nesten halve Norge mener denne mannen utgjør en trussel mot . Manglende deltakelse en trussel mot demokratiet? Utsatt for vol trussel om vol tyveri eller skadeverk siste måneder i alt; Utsatt for vold eller trussel om vold siste måneder i alt. Du kan lage totalt 1ord med bokstavene TRUSSEL: Søket returnerte mange resultater, vi viser de første 191.

I kryssord brukes ofte emnegrupper eller såkalte mengdebegrep som stikkord. Slike stikkord har ofte flere mulige løsningsord og det kan være . Jeg kan forklare hvordan befolkningsveksten er en trussel mot verdens. Velg selv metode, for eksempel:stikkord/tankekart/faktasetninger/kryssord/spørsmål.

Noen steder er også rotter og innførte rovpattedyr, som røyskatt, hunder og katter, en trussel for pingvinene. Den største trusselen er allikevel faren for global . Noen kobraarter kan sprute gift opptil meter mot øynene til et dyr eller menneske som oppfattes som en trussel. Kobraslanger inngår i mange menneskelige . Tidligere denne måneden skrev Orford en kommentar ved navn Hjertet i Oscars forsvar: Den forestilte trusselen fra en svart fremmed i Daily . Velg selv metode, for eksempel: stikkord/tankekart/faktasetninger/kryssord/spørsmål.

Jeg kan forklare hvorfor den effektive fisketeknologien er en trussel mot . Er et slikt funn en trussel mot den kristne virkelighetsforståelsen? En så på EFs overnasjonale organer som en alvorlig trussel mot sjølråderetten, særlig over fiskeressursene. Sjekk din definisjon, noe som betyr med våre engelske ordbøker. Utvikling og spredning av antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mot all behandling av infeksjonssykdommer, heter det på nettsidene til . Mens de fleste er kjent med standard svart og hvitt rutenett, kryssord faktisk kommer i. Hengende fare refererer til en umiddelbar trussel mot liv, som kan oppstå . Grønt skifte – en trussel mot olje-Norge?

Send løsningen på kryssordet inn til SAFE, PB. Introduksjon og spredning av fremmede arter er ansett som en potensiell trussel i forbindelse med den økte aktiviteten, og kan gjøre betydelig .