Uncategorized

Trykk under vann

Kalkulator som beregnet trykket på en gitt dybde i havet. Ti meter under overflaten vil trykket tilsvare atmosfærer, meter. Det finnes også mange andre enheter for trykk som bar, millimeter kvikksølv (mmHg) .

Trykk er innenfor fysikken definert som kraft delt på areal. For at systemet skal fungere tilfredstillende er vannet satt under et visst trykk. Med atmosfærisk trykk (eller lufttrykk) menes luftens hydrostatiske trykk på et gitt sted. Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del .

Siden væsker ikke blir deformert utøver væsker et trykk som er normalt på alle. Vi tenker oss en firkantet pakke med vann som ligger i ro under en fri overflate. Så har jeg igjen hørt at bar tilsvarer trykket under vann på meter. Hvor høyt er trykket på\ved havoverflaten? Trykk under vann – posted in Naturvitenskap: Leste nettopp om en fisk som levde sånn ca 80meter under vann, der nede er trykket det . Under viser vi eksempler på beregning av trykk i væske og trykk i gass.

Gjennomsnittlig atmosfærisk trykk ved havsnivå er omtrent 01hPa. Siden vann er mange ganger tettere en luft vil meter vann ha en vekt på. Artene med svømmeblære er nødt til å bruke energi på å holde luften i blæren under samme trykk som vannet rundt dem.

Registrerer at klokker som er vanntette til atm også har oppgitt at de er vanntette til 100m. Altså, ved 1meter har man et trykk på 10. Barotraumer og trykkfallssyke er to skader som kan oppstå under dykking. Bakgrunnen for disse skadene er at trykket som omgir kroppen, endres under vann.

Den ene er ren vannstråleskjæring, der vann under meget høyt trykk gjennom en liten dyseåpning kan skjære gjennom relativt lette produkter, . Selv en lett forkjølelse kan få konsekvenser under høyt trykk. Dette kan være farlig, da kaldt vann i mellomøret kan føre til akutt svimmelhet . I et jetfly km over bakken har du av luften under deg. Dersom du dykker i vann vil du merke at du blir utsatt for et stadig større trykk jo lenger ned du . Tenk dere jordens dypeste dal under vann. Tiden vi kan være under vann, varierer mye fra person til person, alt fra sek.

Beregn maksimalt trykk i bunnen av tanken, når den er full av vann. I et oljereservoar 33meter under dekket på en produksjonsplattform, .