Uncategorized

Uregelrette verb engelsk stairs 7

Vår nettside benytter informasjonskapsler . BufretJeg kan oversette korte setninger fra norsk til engelsk.

Jeg kan bøye de uregelrette verbene to be – to cost side 238. Stairs 5–er Cappelen Damms engelskverk for. Uregelrette verb slik som go – went – gone, ender ikke på -ed i. Læreverk: Stairs textbook og Workbook cd og nettsted.

Læreverk: Stairs Cappelen: Textbook, Workbook, Cd og Digital. Læreverk: Stairs Cappelen (textbook +workbook). Grammatikk – ulike bøyingsformer av verb/uregelrette verb. Læreverk: Thorsen og Unnerud (2007) Stairs Textbook.

Skrive og pugge gloser og sterke verb individuelt. Norsk: Kunne drøfte og vurdere skjønnlitterære tekster. Engelsk: Kunne identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og. Gjør ”Grammar” på Stairs sine nettsider.

Verb: Bøy og lær disse uregelrette verbene: break, bring, buil burn, buy.

Eleven skal kunne: beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner. Verb: Preteritum samtidsform, preteritum. ENGELSK: Kunne skrive ein biografi i fortidsform.

Samtidig som vi lærer om USA, skal vi også begynne å se på uregelrette verb på engelsk. At verbene er uregelrette betyr nemlig at vi ikke kan følge de faste reglene vi alt. Australia, geografi og historie dagligtale.

Verb: preteritum samtidsform, preteritum perfektum, futurum med will og going . FAG: MÅL: Engelsk: Eg kan bøya to nye sterke verb på engelsk. Engelsk: News all over, Jeg kan bøye disse uregelrette verbene: to give, to go, to grow (s.239) ,. Step 1: Please read and translate Stairs pages 6and 66. Læreverk: Stairs (Cappelen): Textbook, Workbook og oppgåver på nettet knytt til læreverket.