Uncategorized

Uregelrette verb fransk

Gå til Verb – Flertallsformen vi blir uttrykt på to måter på fransk, enten med nous eller on. On blir mye brukt i muntlig tale, i skriftlig språk brukes helst nous. BufretLignendePå fransk brukes bestemt artikkel foran substantivet.

Aller er et uregelrett verb og har sitt eget bøyningsmønster. I ordbokas midtdel vil du finne de uregelmessige verbene. Denne verbtiden lages på samme måte som norsk perfektum (har gjort), men fransk passé composé brukes oftere enn norsk perfektum.

Bøying av verbet aller’ – franske verb i alle tempus med bab.

Bøyning av verb bygger alltid på et system som en må lære seg for å komme videre. Når det gjelder de mest vanlige verbene, de regelrette . Hvordan bøye et -ER verb i presens på fransk. Fransk: Hvordan bøye avoir, être, faire, pouvoir og. Learn with flashcards, games, and more — for free.

AVOIR og ÊTRE Neste steg: Passé composé – fortid. Test deg selv på -ER-verb, -IR-verb og -RE-verb på fransk! Refleksive verb på fransk Vet du hvordan man bøyer refleksive verb på fransk?

Passé composé dannes av presens av verbet avoir og perfektum partisipp av hovedverbet.

Perfektum partisipp av de regelrette verbene slutter på –é, -i og –u. Sammenligne hva som er typisk fransk/norsk. Her kan du finne kryssord for å lære fransk.

Stikkordene er på norsk og svarene er på fransk.