Uncategorized

Uregelrette verb spansk

I noen verb endrer stammevokalen seg i de formene der trykket ligger på stammen. For å gjøre det ekstra vanskelig for oss som lærer spansk, så har man to verb for å uttrykke å være på. Disse to verbene bøyes uregelrett og danner ryggraden i .

Gå til Verb – Verb er en viktig ordklasse i spansk, fordi en enkel verbform kan. Alle spanske verb, både de regelmessige og de uregelmessige, deles . Presens perfektuuregelrett bøyning av partisippet. Det er veldig viktig å kunne bøye ir, ar og er- verb!

Dette er faktsik noe av det første jeg lærte i spansk. På spansk finnes det tre forskjellige typer . Innføring i regelrette verb i presens på spansk og det uregelrette verbet ser (å være). Uregelrett perfektum partisipp i spansk (S). Sider i kategorien Uregelrette verb i spansk. Under vises av totalt sider som befinner seg i denne . Man deler verbene inn i tre hovedgrupper, etter endelsen i infinitiv: -ar-verb, -er-verb og -ir-verb.

Klikk på pilen helt nederst på siden for å komme til side med oppgaver. Forfatter: Frode Rustand Regelrett bøyning av spanske verb i presens.

Gå til Verb – Det er også store mengder uregelrette spanske verb. Ser, estar, ir er kjente uregelrette verb. Preteritum på spansk Preteritum bruker vi for å uttrykke handlinger i fortid.

Andre viktige verb som er uregelrette i indefinido: Tener . Viser hvordan spansk Gerundium benyttes med estar og enkelte andre verb (inkl. uregelrette verb). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Futurum, kondisjonalis, uregelrette verb.

Bøying av verbet tener’ – spanske verb i alle tempus med bab. Her får du blant annet en oversiktlig og korrekt fremstilling av alle spanske verbtider til Spansk nivå og samt regelrette bøyingsformer og eksempler og . Somme vanlege verb har uregelrett partisipp: Participios irregulares abrir. På spansk kan vi bruke pretérito perfecto omtrent som på norsk, altså med avslutta . Alle spanske verb slutter på enten ar, er eller ir, for eksempel. Med uregelrette verb mener vi verb som har avvik fra bøyningsmønsteret til .