Uncategorized

Urfolk i norge

I Norge er samene den eneste folkegruppen som er anerkjent som urfolk i politisk forstan men det er og stilt krav fra kvenene om at de også skal få urfolkstatus. Norge ratifiserte i 199 definerer urfolk på følgende måte i artikkel 1 . Samer og nasjonale minoriteter i Norge skal få utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Ordet UR kommer av tysk, tidligere norrønt, og betyr DET FØRSTE, DET OPPRINNELIGE. Samene har ikke alltid vært anerkjent som Norges urfolk. Det skjedde først rundt 19og hang sammen med utviklinger og hendelser i Norge . Samene er et av flere urfolk i nordområdene. Samene har egen kultur, språk, historie og tradisjonelle landområder som heter Sápmi på samisk. Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Urbefolkning, opprinnelig befolkning i et område som er blitt erobret og. I Norge har Samerettsutvalget arbeidet med slike spørsmål og lagt . Adriansen sier at samene ikke er urfolk da deres ankomst til Norge skjedde i de første århundrene etter Kristi fødsel. Samene er nemlig ikke norges urbefolkning.

Samene kom østfra fra russlan og hørte opprinnelig til i Mongolia. Til norge kom de ikke før for 4-50år siden. Fagstoff: Samene er et urfolk som er bosatt i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland.

Området strekker seg fra Kolahalvøya i nordøst til . Vi har et politisk system i Norge hvor flertallet avgjør. I dette ligger det at en ser på samene som et urfolk. Interaktiv video: EU-forsker om Norge, EØS og Schengen. Erklæring om rettighetene til verdens urfolk.

Oppgavetekst: Urfolk i Colombia har blitt utsatt for en rekke urettferdigheter. Les teksten om urfolk på side i Temaheftet. Samer er bare vandrere som kom in fra andre lan så de er ikke beregnet som urfolket som orginerte fra norge. Inuitter, samer, cree, sioux, suma, san, nuer og dinka er navn på noen. I Norge er det bare samer som regnes som urfolk.

Navnet kommer av samenes egen benevnelse på seg selv, sámit eller sápmelaččat. Merk at ifølge denne definisjonen blir ikke folkeslaget som danner staten regnet som urfolk, og derfor er for eksempel ikke nordmenn urfolk i Norge. Lengst nord i Europa lever urgamle toner, egenartede håndverks-tradisjoner og et særegent språk i samspill med moderne teknologi. Samene er eneste gruppe med juridisk urfolkstatus i Norge.

Men var samene egentlig de første som kom til Finnmark?