Uncategorized

Utbetaling av lønn lover

Arbeidstakere har likevel rett til lønn for 1. Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi deg lønnsslipp som beskriver . LønnBufretLignendeFaktaside som besvarer spørsmål Arbeidstilsynet ofte får om manglende utbetaling av lønn.

Du må ta kontakt med arbeidsgiver for å få vite hvorfor lønnen uteblir . Dette er for det første når det foreligger hjemmel i lov, slik som eksempelvis er tilfelle for. Arbeidsgivers adgang til å kreve tilbake for mye utbetalt lønn. Hvis ikke annet er avtalt skal det foretas lønnsutbetaling minst to ganger i måneden.

Trekk i lønn eller feriepenger etter andre ledd bokstav c, e og f skal . I tillegg til bestemmelsene i lov og tariffavtale kan utbetalingsmåten mv. Dersom han ønsker å få utbetalt lønn i desember, så bør han sørge for å. Hva skjer når arbeidsgiver har betalt ut for mye lønn? Utbetalingsmåten for lønn avtales i utgangspunktet mellom partene.

SVAR: Hei Alle arbeidsforhold skal være regulert av en skriftlig arbeidsavtale. Avtalen fastsetter rammene for arbeidsforholdet, og kan i utgangspunktet ikke .