Uncategorized

Utleie borettslag

Mange som bor i borettslag tror de har en uinnskrenket rett til å leie ut sin egen bolig. Her er en kort gjennomgang av bestemmelsen. I borettslag er det særskilte regler for utleie som leieboere bør være klar over.

Reglene for utleie av borettslagsboligen finnes i borettslagsloven §§ 5-til. Hovedregelen er at utleie eller utlån av boligen krever samtykke fra borettslaget. Nedenfor gis det en nærmere redegjørelse for hva som er tillatt av utleie i hhv.

I et sameie kan du leie ut boligen så lenge og når du vil.

I et borettslag er hovedregelen at du må ha styrets samtykke for å overlate . Det som de aller fleste omtaler som utleie i borettslag og sameier heter i lovverket bruksoverlating. Bruksoverlating betyr at eieren overlater . Når du bor i borettslag trenger du godkjennelse fra styret i borettslaget for å leie ut boligen din. Usbl må også opplyses dersom du leier ut, slik at vi til en hver tid . Fra i år kan du som bor i borettslag leie ut boligen din for tre år av gangen. Samtidig kan du ubegrenset leie ut til din nærmeste familie. Burettslagslova bygger på det såkalte brukereigeprinsippet.

Dette innebærer at det i utgangspunktet er forbudt med utleie av leilighet i borettslag.

Spørsmål om borettslagets adgang til å samtykke til utleie ut over det som følger av burettslagslova §§ 5-til 5-6. Leie ut borettslagsleilighet via nettjenester som AirBnB. Hvis du eier en leilighet i et borettslag, så har du som andelseier en bruksrett til egen bolig i . Det kan heller ikke vedtas noe som gir enkelte andelseiere . Boliger i OBOS-borettslag kan overføres til ektefelle, samboer, søsken, barn,. Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til . Skrevet av advokat Henning Grønnern, advokatkontoret i Usbl. Fremleie er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget.

Ulovlig bruksoverlating kan anses som mislighold og kan . Styret har til nå måttet prioritere andre forhold i borettslaget, men vil fremover kreve at vedtekter og lovverk blir overholdt også når det gjelder utleie og overlating . Du kan ikke fritt leie ut boligen din til andre uten styret i borettlsaget sin godkjenning. Når det er snakk om utleie i borettslag så kalles dette bruksoverlating. Har ikke satt meg helt inn i hvordan reglene for mitt borettslag er, men minns at det er lov å leie ut – men at man kanskje må søke et styre først. I borettslag har du et bruker/eier-prinsipp som sier at beboer skal være eieren selv, men det betyr ikke at du ikke kan leie ut leiligheten, sier Terje Sjøvol .