Uncategorized

Veiledningstime trinn 3

Opplæringen til førerkort klasse B er delt opp i fire trinn. Trinn avsluttes av en veiledningstime, og det er kjørelærer som bestemmer om du kan gå videre til . Etter å ha gjennomført trinn skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig.

Eleven skal ved avslutningen av trinn gjennomføre veiledningstime i samsvar . Deretter skal du ha en veiledningstime med kjørelærer, slik som i trinn 2. Dette er helt nødvendig for å kunne få et godt utbytte av kjøringen på trinn 3. Ved avslutning av trinn gjennomføres det en veiledningstime. Trinn tre avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig . Mellom trinn og og mellom trinn og må du ha en obligatorisk veiledningstime på trafikkskolen. Oppgavens problemstilling er veiledningstime trinn – hvordan blir den gjennomført og hvordan mener vi den kan være? Jeg fikk vite av kjørelæreren at jeg skal ha veiledningstime neste uke. Anonym; 431150; Kjønn: Ikke viktig.

Trinn avsluttes med en obligatorisk veiledningstime hvor lærer og elev i . Trinnet avsluttes med en veiledningstime for å vurdere om målene for trinnet er. Forbikjøring og sikkerhetskurs på bane blir gjennomført på slutten av trinn 3.