Uncategorized

Verb form norsk

Obey å anbefale anbefaler anbefalte anbefalt. På norsk kan vi definere verb som de ordene som kan bøyes i tider som presens, preteritum og infinitiv. Det tredje moduset er konjunktiv (ønskeform). Engelsk adlyde adlyder adlød har adlydt obey anbefale anbefaler anbefalte har anbefalt recommend.

Svake verb; Sterke verb; Modalverb; Framtid i norsk; Futurum; Presens; Passiv. Da skal substantivet stå i ubestemt forHennes leilighet . A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø, Home.

Gruppe, Infinitiv, Presens, Preteritum, Perfektum, Imperativ, English. Når subjektet utfører handlingen, har vi en aktiv verbform. Passiv lager vi ved hjelpeverbet å bli eller ved å legge til -s etter verbet.

Verb i infinitiv på norsk innledes med infinitivsmerket ‘å’. Har et ord en form som kan innledes med å, er det dermed et verb.