Uncategorized

Verb norsk grammatikk

Svake verb; Sterke verb; Modalverb; Framtid i norsk; Futurum; Presens; Passiv. Engelsk adlyde adlyder adlød har adlydt obey anbefale anbefaler anbefalte har anbefalt recommend. BufretLignendeDu må kunne bøye verbene løpe og spise.

For å lære mer viser vi til teoriboka og arbeidsboka i Norsk grammatikk. Den norske grammatikken omfatter ti ordklasser:. Vi kan kjenne igjen verbene ved at vi som regel kan sette å foran dem i . Utgangspunktet er tradisjonell norsk grammatikk med en oppdatert oversikt over de.

Når et verb har bare ett objekt som utfylling, er det alltid direkte objekt. Hugs: Det skal aldri vere -r i ubunden form fleirtal i inkjekjønn på nynorsk:. Verb som endar på -de i preteritum og -d i perfektum partisipp på bokmål, kan ha -d . OBS: Vi teller ikke ord for å finne plassen, men ledd.

Obey å anbefale anbefaler anbefalte anbefalt. Vi deler ordklassen verb i to hovedtyper som har ulik bøying: Svake verb får ending i preteritum (fortid). Sterke verb får ikke ending i preteritum, men skifter ofte .