Uncategorized

Watt definisjon

Gå til Definisjon – Watt er definert som joule per sekund (arbeid per tidsenhet):. I klassisk mekanikk er altså en watt det arbeidet som kreves for å gi et . KilowattimeBufretLignendeDefinisjon; Anvendelse; Sammenblanding av watt, wattimer og watt per time.

W: symbol for effekt i Watt, h: fra latin:hora, time). I fysikken er effekt definert som arbeid utført per tidsenhet. Måleenheten for effekt i SI-systemet er watt og målenheten for arbeid er Joule.

Watt, symbol W, avledet SI-enhet for effekt (overført energi per tidsenhet):.

Inntil 19skilte man mellom absolutt watt, som var definert ved de . Watt er en avledet SI-enhet for effekt med symbolet W. Enheten er definert som joule per sekund (J/s), og er altså et mål på hastigheten energi omformes . Elektrisk energi angis ofte i kilowatt-timer (kWh). En ampere er definert som strømmen som må gå gjennom to uendelig lange. En watt er det samme som Joule per sekun og en volt er den spenningen . Betydningen av watt: (Fysikk) En enhet av makt eller aktivitet lik 1Celsius GS enheter av makt, eller å arbeide gjort til en kurs av en joule et sekund.

Siden måleenheten for arbeid er Joule, blir enheten for effekt Joule/sekund (J/s). Til ære for den engelske oppfinneren og ingeniøren James Watt har enheten .

Lær mer om engelsk ord: watt, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale. Lær mer om engelsk ord: wattage, inkludert definisjonen, synonymer, antonym, uttale. Kilowatt (symbol: kW) is a unit of electric power. One kilowatt is equal to 10watts: 1kW = 1000W. Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake . Home Theater system mentioning Watts RMS.

De to letteste intensitetsmålene å benytte for syklister er watt og puls. Deres definisjon er at terskelpuls er pulsen du har når du har 4mmol/l. Skal du trene etter watt er det en FTP-test som er veien å gå. Hvor mye strøm de kan holde er én metode , og målingen er i watt-timer , eller watt-timer. Jo mer watt-timer , jo lenger varer batteriet mellom hver lading.

Trinnvis økning (watt (k) og watt (m)) hvert ½ minutt. WATT, Wilson Audio Tiny Småen, WATT står for Wilson Audio Tiny Småen.