Uncategorized

Watt hk kalkulator

Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Watt til Hestekrefter. Måleenhet kalkulator som du blant annet kan bruke til omregning av Kilowatt til Hestekrefter. Kalkulator hvor man kan beregne hvor mye man kan spare på ulike bensinkort ved ulike kjørelengder og drivstoff-forbr . Watts (W) to horsepower, power conversion: calculator and how to convert. W), Mechanic horsepower (hp(I)), Electric horsepower (hp(E)), Metric horsepower (hp(M)).

Horsepower (hp) to watts (W), power conversion: calculator and how to convert. Husker aldri sånt, og kommer ikke på hvor mange KW hk er. Jeg ønsker å konvertere: Milliwatt, Watt (W), Kilowatt (kW).

Use the Watts Calculator to determine your power in watts based on your average pace per 5meters.

Power units conversion calculator for metric (SI), U. Power unit in SI system is watt (W) which equals to one . Car lets you convert quickly and easily between the three main measurements of engine power – bhp, kW and PS. METRISK ENHETSOMREGNER � Online konvertering av lengde, areal, tetthet, energy, masse, effekt, trykk, fart, temperatur og volum. Kilowatt : The kilowatt is a unit of power which is a multiple of the unit watt. The unit kilowatt is commonly used to express the . Instantly Convert Watts (W) to Horsepower (hp) and Many More Power Conversions Online.

Please note that assumptions have been made for each appliance regarding frequency of use, and how much electricity the appliance uses (watts.). Hestekraft (hk) er en enhet for måling av effekt, men er ikke en SI-enhet. En metrisk hestekraft er lik 73498watt, mens en britisk hestekraft er lik 745 . Denne kalkulator vil hjælpe dig til at finde den korrekte generator størrelse eller. Because the Watt is a small unit power of a device is rated in kW or BTU/hr.

Mechanical horsepower—5foot-pounds per secon approximately 745. Metric horsepower—kgf-m per secon approximately 735.