Uncategorized

Yrkesbil 2016

Fra og med 20gis det nye regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes private bruk av arbeidsgivers yrkesbiler. YRKESBIL, FIRMABIL, SKATT 201 PRIVAT FORDEL, SATSER: Finansdepartementet endrer beskatningen av fordel ved privat bruk av . Fra inntektsåret 20er det innført nye regler som gjelder for bruk av yrkesbiler.

Med yrkesbil menes i denne sammenheng varebiler klasse og lastebiler med . En endring som mange må forholde seg til, er at det blir påbudt med . Fra 20blir det to ulike måter å beskatte privat bruk av yrkesbiler. Den dyreste for arbeidsgiver blir i mange tilfeller billigst for arbeidstaker.

Det er kommet nye regler for skatt på yrkesbiler fra 2016. Lær hvordan du beregner skattepliktig fordel. Nye regler som tar sikte på å forenkle reglene om beskatning av yrkesbiler trådte i kraft 1. I et nøtteskall går reglene ut på at man kan . Nye regler for fordelsbeskatning av yrkesbiler fra 2016. Som omtalt i tidligere kundebrev er det med virkning fra 01. Regjeringen vil forbedre reglene for fordelsbeskatning av yrkesbiler ved å gjennomføre flere endringer fra 2016.

For dager siden – Om du bruker din privatbil i jobben, disponerer firma eller yrkesbil er det en. Fra 20må du dokumentere yrkeskjøring over 0km med .

Nye regler for firmabil beskatning fra 1. Fra 20har det kommet nye regler for beskatning av yrkesbiler. Finansdepartementet endrer beskatningen av fordel ved privat bruk av yrkesbil fra 2016. Nå loves det klarere regler med bedre rettssikkerhet . Fra og med inntektsåret 20gjelder endrede regler knyttet til fordelsbeskatning av yrkesbil. Reglene for privat bruk av yrkesbiler har hittil til . Utfordringer med reglene for yrkesbil som i liten grad er egnet til . Nå kan det bli slutt på at arbeidstakere med yrkesbil (håndverkerbil/firmabil som i utgangspunktet er uegnet til privat bruk) risikerer full . Yrkesbilbrukere er blant vinnerne i forslaget til Statsbudsjett for 2016. En typisk yrkesbilbruker vil kunne spare mellom 15.

Nye skatteregler fra årsskiftet åpner for at arbeidstakeren blir beskattet etter faktisk bruk av yrkesbil (individuell verdsetting).