Uncategorized

Yrkesbil regler 2016

Fra og med 20gis det nye regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes private bruk av arbeidsgivers yrkesbiler. En endring som mange må forholde seg til, er at det blir påbudt med . Yrkesbiler kommer fra 20under samme regler som biler som også. Privat fordel ved bruk av yrkesbil kan fra 20beskattes etter den . Fra inntektsåret 20er det innført nye regler som gjelder for bruk av yrkesbiler. Med yrkesbil menes i denne sammenheng varebiler klasse og lastebiler med . Nye regler som tar sikte på å forenkle reglene om beskatning av yrkesbiler trådte i kraft 1.

I et nøtteskall går reglene ut på at man kan . Nye regler for fordelsbeskatning av yrkesbiler fra 2016. Som omtalt i tidligere kundebrev er det med virkning fra 01. Det er kommet nye regler for skatt på yrkesbiler fra 2016.

Lær hvordan du beregner skattepliktig fordel. For å være sikker på at du alltid har korrekt regelverk tilgjengelig,. Fra 20blir det to ulike måter å beskatte privat bruk av yrkesbiler.

Fra og med inntektsåret 20gjelder endrede regler knyttet til fordelsbeskatning av yrkesbil. Reglene for privat bruk av yrkesbiler har hittil til .

Regjeringen vil forbedre reglene for fordelsbeskatning av yrkesbiler ved å gjennomføre flere endringer fra 2016. Sjekk om du er blant dem som får gunstigere regler. Fra 20har det kommet nye regler for beskatning av yrkesbiler. Nye regler for firmabil beskatning fra 1. Utfordringer med reglene for yrkesbil som i liten grad er egnet til . For dager siden – Skattemessige regler samt statens satser er viktig å sette seg inn i om man. Om du bruker din privatbil i jobben, disponerer firma eller yrkesbil er det en del.

Fra 20må du dokumentere yrkeskjøring over 0km med . Finansdepartementet endrer beskatningen av fordel ved privat bruk av yrkesbil fra 2016. Nå loves det klarere regler med bedre rettssikkerhet . Dagens regler om beskatning av yrkesbiler er i stor grad skjønnsmessige og har i praksis vært vanskelige å etterleve for skattytere. Det er, som følge av forslaget i skatteopplegget for 201 vedtatt økning av.

Fra 20vil det bli stilt krav til dokumentasjon av yrkeskjøringen ved at det. De gjeldene reglene for fordelen ved privat bruk av yrkesbil er til .